Vergi Məsləhətləri

 

-  Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləyə uygun Vergi uçotuna dair məsləhət xidmətləri

-  Vergi qanunvericiliyində dəyişikliklər barədə məsləhət xidmətləri

-  Uçot Siyasətinin Vergi qanunvericiliyə uygunlaşdırma 

-  Vergilər Nazirliyi tərəfindən səyyar vergi yoxlamalara hazırlığ işlərin görülməsi

-  Digər müvafiq təşkilatların (DSMF, Statistika, Məşqulluq fondu və s.) hesabatlarının Vergi hesabatlarnan tutuşdurulmsı

-  Vergi qanunvericilin ayrıca avtomatlaşdırılması

-  Verqi qanunvericiyin haqda xarici investorlara təqdimat

- Qeyri-rezident təşkilatlarla hesablaşmalarda yaranan vergitutma haqda məsləhətlər

- Hasilatı-Pay bölgüsü müqavilər üzrə çalışan podratçı şirkətlərə və onlarla çalışan şirkətlərə məsləhətlər

AZ1052 Əhməd Rəcəbli 33, ESRA Plaza, 5-ci mərtəbə 2-ci qapı

Bakı, Azərbaycan

Telefon: (Mob) +994 50 2509945

Email: info@esc.az