Kadrların uçotu

 

-  Müəssisənin müvafiq strukturuna uyğun Ştat Cədvəlinin hazırlanması və dəyişikliklərin vaxtı-vaxtında aparılması

-  İşə qəbul, electron ştat cədvəllərin aparılması və işdən çıxmaların əmək qanunvericiliyinə uyğun aparılması

-  İş qrafiklərin və Məzuniyyət qrafiklərin aparılması

-  İşçilərin iş vaxtının uçotun aparılması

-  Əmək haqqı və işçilərnən müxtəlif hesablaşmaların formalaşması

-  Qanunvericiliyə uyqun kadr uçotu üzrə hesabatların formalaşdırılması

-  Kardlar üzrə Şəxsi Vərəqələrin aparılması

-  Müxtəlif Əmək haqqı metodları üzrə tariflərin fərmalaşması