Agro Online

Layihə ilə bağlı əlaqə ünvanları:
 
rana.z.q@gmail.com
 
info@agroexpert.az
 
( 050 ) 250 99 82

“AgroOnline”  müasir kənd təsərrüfatı biznesinin idarə olunması üçün təşkil olunmuş  bir xidmətdir. Onlayn platforma əsasında  inteqrasiya olunmuş idarəetmə üçün hazırlanıb və bütün sahələri əhatə edir.

AqroOnline əsasən işin tələb olunan vaxtda tətbiqini müəyyənləşdirir. Nəticənin müəyyən olunması təqribən bir ay sonra açıqlanır. Həmçinin iş prosesi işçi qüvvəsindən minimum istifadə etməklə həyata keçirilir.

 

Siz AqroOnline-la əməkdaşlıq etməklə aqronomiya məlumatlarını təhlil edən və əlaqələndirən vahid mərkəz əldə edirsiz. Bu vahid mərkəzə onlayn giriş edilir, burada şirkətin fəaliyyətini aydın təhlil edən xəritələr, hesabatlar, qrafiklər, şəkil və videolar təqdim edilir.

AqroOnline modul bir quruluşa malikdir. Sahibkarda hansı texnologiyanın olmasına və ya gələcəkdə tətbiqinin planlaşdırılmasına baxmayaraq AqroOnline bütün məlumatları bir yerə yığan düzgün qərar verməyə imkan verən sistemdir.