X İ D M Ə T L Ə R İ M İ Z

Mühasibat uçotu

Muasir dövrün tələblərinə uyğun muhasibat uçotu təşkili tək müəssisənin öz gücü hesabına aparilmamalıdı. Biz ixtisaslaşmış şirkət kimi yüksək səviyyədə, lazımı texniki və proqram təminatı ilə tərtib edilmiş təcrübəli əməkdaşlarımızın vasitəsi ilə, məlumatların məxviliyi tam qorunması şərti ilə sizin müəssisədə mühasibat uçotu qurmağa hazırıq.  

Kadrların Uçotu

İşçi quvvəsinin maraqlarını təmin edilməsi məqsədi ilə Əmək Qanunvericiliyi ildən ilə təkminləşir və şirkətlərdən peşakar yanaşma tələb edir. Bu məqsədlə dəqiq kadr uçotun əhəmiyyəti kəskin sürrətdə artır. Bunu təmin etmək məqsədi ilə bizim şirkət sizə kompleks yanaşma və sizin tələblərivizə uyğun həllər təklif edir

Maliyyə Uçotu

 

Müəssisə rəhbərlərin, təsisçilərin​ və digər əlaqadar tərəflərin müxtəlif məqsədlərlə istənilən şəkildə Maliyyə nəticələrin təqdim edilməsinin zəruriyyəti ildən ilə artmaqda davam edir. Maliyyə hesabatlarına aid Beynalxalq standartların tətbiqi  Maliyyə Uçotun əhəmiyyətini daha da artırır

Vergi Məsləhətləri​

Vergi Qanunvericiliyin düzgün tətbiqi, verqilərin düzgün hesablanması və optimaşdırılması şirkət rəhbərlərindən və mühasiblərdən əvvəlcədən planlaşdırma və vaxtında ödənişlərin aparılmasını tələb edir. Bu sahədə bizim şirkətin təcrübəli əməkdaşların məsləhətlərinə hər zaman tələb oluna bilər.

Proqram təminatı və İT Şəbəkə xidmətləri

Göstərilən xidmətlərimiz hal hazırda tam şəkildə ən qabağcıl proqram təminatları ilə təciz olunmuşdu. Bununla yanaşı müştərilərimizə İT avadanlığın və İT şəbəkənin seçilməsində və tələblərin düzgün qoyulmasında bizim əməkdaşlar dəstək olmağa hazırdılar.

ERP (MRP) Müəssisənin Resusrların Plranlaşdırılması

 

Ayrı-ayrı biznes proseslərin parakandə bir-biri ilə bağlı olmadan uçotunu aparılması istənilən orta və iri şirkətin cari idarəçilikdə və gələcəyə yönəlmış planlaçdırmada böyük çətınliklər yaradır.Bunu həlli Satış, Anbar, kadrlar, mühasibat,